vergelijk, kies en maak een afspraak

2 reviews geplaatst

Review dit bedrijf!

1 van de 2
Afzender

MANZOOR PUNJABI
DE CLERCQSTRAAT 76-2
1052 NK AMSTERDAM
manzoorpunjabi@hotmail.com

Aan

GARAGE CO BORST BV
HARLINGERSTRAAT 14
1704BT HEERHUGOWAARD
info@coborst.nl

Amsterdam 22.02.2017

Onderwerp: Vernietiging overeenkomst wegens een oneerlijke handelspraktijk

Geachte heer Cees Bleeker

Op 01.05.2015 sloten wij een overeenkomst voor Piaggio ape ™ 703V . Met deze brief laat ik u weten dat ik de overeenkomst vernietig op grond van een oneerlijke handelspraktijk.

Wat is het probleem?[optie 1: gebruik deze alinea als u te weinig of verkeerde informatie hebt gehad]

Op grond van de door u verstrekte informatie meende ik een overeenkomst te zijn aangegaan voor Piaggio ape ™ 703V met snelheidsbeperking 25kmh. Ik heb 500 euro extra betaald voor snelheidsbeperking 25kmh met goedkeuring RDW. De verwachting was dat uw bij RDW het kenteken zou afmelden en goedkeuring g zou krijgen voor snelheidsbeperking 25kmh. Dit is helaas niet gebeurt. Het MMBS DOCUMENT ONTBREEKT. Hierdoor kan ik geen verzekering afsluiten. Ik heb dit in juni 2015 aan uw laten weten. Toen al was het Z1 formulier niet aanwezig. Daardoor is de verzekering met Assuflex niet doorgegaan. Nu weer in 2017 wilde ik een verzekering afsluiten bij vereende en weer hetzelfde verhaal het MMBS formulier ontbreekt. Mijn geduld is.op. Ik heb RDW gebeld en krijg te horen dat het kenteken is afgehaald op 11.05.2015 voor export. RDW wil weten bij welke keuringsdienst uw geweest bent. Ik wacht sinds 2 jaar op het MMBS bewijs. Het was een zakelijke aankoop voor mijn bedrijf. Hierdoor is een enorme schade ontstaan. Als ik wel de juiste informatie van u had gekregen, dan had ik geen overeenkomst gesloten.Hoe is dit wettelijk geregeld?

Bedrijven moeten eerlijk te werk gaan als zij producten en diensten aan consumenten verkopen. Zij mogen de consument niet misleiden of agressief benaderen. Dat staat in de Wet Oneerlijke Handelspraktijken. Heeft de consument een overeenkomst gesloten als gevolg van een oneerlijke handelspraktijk? Dan kan de consument de overeenkomst vernietigen. Dit betekent dat de consument niet meer aan de overeenkomst gebonden is. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) houdt toezicht op deze regels. Wilt u de regels nalezen? Kijkt u dan op de website van ACM, www.acm.nl, klik op ‘onderwerpen’ en kies vervolgens voor ‘informatie voor ondernemers’.

Wat verwacht ik van u?

Ik verzoek u vriendelijk om de door mij verrichte betaling van 6000 Euro binnen 7 dagen over te maken op mijn rekeningnummer NL95INGB0676118186.En mij per [e-mail/brief] te berichten hoe ik het product aan u kan terugzenden.

Biedt u geen oplossing?

Dan dien ik via het consumentenloket van ACM, ConsuWijzer, hierover een klacht in. [Kunt u naar de geschillencommissie of rechter? Dan kunt u ook de volgende zin toevoegen:] Daarnaast overweeg ik om mijn klacht voor te leggen aan de [maak een keuze: geschillencommissie/rechter]. Ik vertrouw erop dat het niet zo ver hoeft te komen.

Uw reactie per [maak een keuze: e-mail/brief] zie ik graag binnen 7 dagen tegemoet.

Met vriendelijke groet,

Manzoor Punjabi
Deze Garage plegd oplichting en criminele handel. Het is een mafia bedrijf. Ik ben zwaar opgelicht en bestolen. Ik heb aangifte gedaan bij Politie en klacht ingediend bij RDW. Deze garage wordt strafrechtelijk vervolgd
Geplaatst door op 8 mrt. 2017 21:04
2 van de 2
Heeft onse honda gerepareert zonder ons optebellen daarna hogen rekening gehad van co borst nooit betaald naartuurlijk want de auto is onterecht gemaakt en zonder mijn toesteming
Geplaatst door op 25 okt. 2015 14:25

Review dit bedrijf!

2 reviews
. (1 positiefen1 negatief