vergelijk, kies en maak een afspraak

Privacy en Disclaimer

 

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website.Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer. 

Functioneren van deze website

BesteGarage.nl stelt alles in het werk om deze website goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. BesteGarage.nl kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk is of naar behoren functioneert. BesteGarage.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website.

Informatie op deze website & informatie van derden

BesteGarage.nl tracht de op deze website aangeboden informatie zo volledig en nauwkeurig mogelijk te houden. Ondanks de zorg die BesteGarage.nl besteedt aan de correcte invoer van informatie van autobedrijven, reacties, beoordelingen en alle andere informatie op deze site, kunnen onvolkomenheden voorkomen, waardoor BesteGarage.nl de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

BesteGarage.nl kan dan ook niet verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor eventuele onjuistheden, onvolkomenheden en omissies van gegevens en informatie op deze site. Gebruikers/bezoekers van BesteGarage.nl kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de informatie die op BesteGarage.nl zijn gepubliceerd, noch kunnen zij rechten ontlenen aan de gevolgen van een eventuele transactie die voortvloeit uit deze informatie.

Wanneer u twijfelt of de juistheid van gegevens met betrekking tot een autobedrijf, raden wij u aan contact op te nemen met dit autobedrijf.

BesteGarage.nl bevat (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door BesteGarage.nl niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat BesteGarage.nl de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. BesteGarage.nl geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites. De informatie en overige inhoud op BesteGarage.nl wordt de websitebezoeker uitsluitend voor informatieve doeleinden aangeboden.

Je e-mailadres

Je e-mail adres gebruiken we om je account te valideren. Zo weten we dat we echt contact met jou hebben. Wanneer we relevant nieuws hebben, houden we je daarvan op de hoogte via je emailadres. Als je hier geen prijs meer op stelt kun je je op ieder moment afmelden.

Klikgedrag en IP-adres

Op deze website worden algemene bezoekgegevens (inclusief IP-adres) bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. De IP-adressen en andere data worden niet gekoppeld aan identificeerbare informatie. Op deze wijze kunnen we onze dienstverlening aan jou verbeteren.

Persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening legt BesteGarage.nl gegevens vast. Dit is het geval wanneer je een beoordeling plaatst, een garage zoekt of wanneer je anderszins contact hebt met BesteGarage.nl. Het betreft hier gegevens zoals contactgegevens en je kenteken.

BesteGarage.nl gebruikt deze gegevens om je de meest relevante informatie te tonen. Daarnaast worden deze gegevens mogelijk uitgewisseld met onze partners. 

Gegevens die gebruikers van deze website opgeven wanneer zij een BesteGarage.nl account aanmaken, worden door BesteGarage.nl in een database opgeslagen. Deze gegevens worden door BesteGarage.nl o.a. gebruikt voor:

  • Het versturen van periodieke nieuwsbrieven (per e-mail) met betrekking tot nieuws en ontwikkelingen omtrent de website en diensten van BesteGarage.nl.
  • Het tonen van de naam van de gebruiker bij een beoordeling

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies. Cookies zijn eenvoudige kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies beschadigen uw computer of de bestanden op uw computer niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten dus geen naam of e-mail adres. Het is alleen een nummer dat helpt om uw computer te herkennen.

Cookies worden bijvoorbeeld gebruikt om de voorkeuren die u heeft ingesteld voor een bepaalde dienst of webpagina vast te leggen. Ook worden cookies gebruikt om advertenties op de verschillende websites die u bezoekt beter op uw behoeften en interesses af te stemmen.

U kunt zelf beslissen of u cookies wil accepteren of weigeren of dat u wil dat uw browser u op de hoogte stelt wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dient u de instellingen in uw browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we u naar het 'help' menu van uw browser. Of kijk bij de handige uitleg van de consumentenbond:

http://www.consumentenbond.nl/test/elektronica-communicatie/internet-en-software/veiligonline/extra-informatie/cookies-verwijderen/

Uitsluiting van aansprakelijkheid

BesteGarage.nl aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

BesteGarage.nl kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Garagehouder